Algemene Voorwaarden

Bedrijfsgegevens Learn & Life Journal

Learn & Life Journal is een product van GOED Gezondheidseducatie

Contactpersoon: Linda Goldsteen
Adres: Schermerhornstraat 154 – 8015 AC – Zwolle – Nederland
E-mail: info@learnlifejournal.com
KvK 82740135
BTW. Nr. NL003724471B27

Prijzen: De op de website vermelde prijzen zijn in Euro’s, exclusief 9% BTW en exclusief verzendkosten.

Bestellen: U kunt direct via de website bestellen. De minimale bestelhoeveelheid is 50 stuks.

Betaling: Betaling kan plaatsvinden per bankoverschrijving binnen 14 dagen na ontvangst van de producten. Learn & Life Journal levert de producten zo snel mogelijk. De levertijd vangt aan op het moment dat Learn & Life Journal de bestelling heeft ontvangen.

Privacy: Learn & Life Journal geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door zonder toestemming van de klant. Learn & Life Journal gebruikt uw gegevens alleen ten behoeve van het verwerken van uw bestelling.

Garantie: De producten van Learn & Life Journal zijn met de uiterste zorg gemaakt. Mocht u ondanks dat niet tevreden zijn over de kwaliteit? Neem dan contact op met Learn & Life Journal dan wordt er gezocht naar een passende oplossing.

Gebruik van een product van Learn & Life Journal is op eigen risico. Learn& Life Journal is niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken, schade of slecht functioneren.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Learn & Life Journal. Op verzoek kan Learn & Life Journal een schriftelijk exemplaar toezenden van de algemene voorwaarden.

Overmacht: Learn & Life Journal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Learn & Life Journal, ziekte en transportstagnatie. In geval van overmacht is Learn & Life Journal nimmer gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding. Indien de koper zijn betalingsverplichting uit de overeenkomst niet (tijdig of behoorlijk) nakomt, heeft Learn & Life Journal het recht al haar lopende verplichtingen jegens de koper op te schorten, in welk geval de koper aansprakelijk is voor alle schade, waaronder winstderving van tenminste 50% van de orderwaarde.

Intellectueel Eigendom, content site en wijzigingen: Learn & Life Journal behoudt zich de rechten van intellectueel eigendom (auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht) met betrekking tot de door haar geleverde producten en de inhoud van de website: www.learnlifejournal.com Dit houdt in dat alle teksten, afbeeldingen, producten en vormgeving voorbehouden zijn aan Learn & Life Journal.

Daarnaast zijn de auteursrechten automatisch juridisch beschermd door Learn & Life Journal.

Learn & Life Journal behoudt zich ten alle tijden het recht voor om prijzen, beeld –en productgegevens te wijzigen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend op eerdere aankopen.

Winkelwagen